Socialplanet.se är med i Webbstjärnan – smashing!

Nu är projektet Socialplanet.se med i Webbstjärnan, nu väntar vi bara på att Wopsa skall ge oss en server och så är vi igång på allvar. Eleverna har börjat titta på olika typer av wordpress-teman, planerat för innehållet och strukturen. Samt i och med det, även hjälpt mig med strukturen på kursen och vilken innehåll vi bör fokusera på. Alla elever kommer få ansvara för sitt tema, det kan vara allt från sport till hiphop  och 50 cent. Något man märker av i diskussionen med dem är hur mediavana de är, de har oftast en mycket klar bild över vad som är snyggt och vad som fungerar. Det skall bli riktigt spännande att se om vi kan enas om ett tema så både är snyggt och lättadministrerat.

Webbstjärnan

Socialplanet.se är med i Webbstjärnan

Det här vill jag att de fokuserar på:

  1. Vi kommer gemensamt skriva en om-sida. (kollaborativt skrivande)
  2. En av eleverna har redan pratat om att man inte får göra vad man vill med andras musik- och videoklipp. (Creative commons)
  3. Vi kommer ha en slider på framsidan, där varje elev ansvarar för en bild. (Fotografi, bildbehandling.)
  4. Varje elev ansvarar för sin rubrik, hur skall temat presenteras och vilka bilder är representativa. (Skriv för en publik, samt en hög av mål i deras kurs i svenska)
Målet med kursen Datakunskap i gymnasiesärskolan är följande:

ha kännedom om programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering, kalkylering och informationssökning med inriktning mot vald studieinriktning,

kunna använda e-post och ett vanligt textbehandlingsprogram,

kunna rengöra och vårda maskinvaran samt kunna anpassa sin arbetsplats och arbeta så att arbetsskador undviks,

ha kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktningen.

Just nu är den här klassen en av mina mest motiverade och fokuserade, de vill verkligen erövra verktygen, bygga något på riktigt och visa sina färdigheter för en riktig publik – på sina villkor. Det ligger en doft av revanch i luften. De vill inte gärna vara med på bild eller använda sina namn, men de kunde tänka sig att intervjua mig om projektet, vart de befinner sig idag och vart de är på väg. Så här kommer en första inblick i arbetet med Socialplanet. Smashing!

[bambuser id=”2328822″]

Share