Sverige ska vara världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi

Läs IT-ministern Anna-Karin Hatts anförande i riksdagen om hur Sverige skall behålla sin tätposition som IT-land i världen.

Den digitala agendan för Sverige kommer att presenteras under nästa år och jag kommer att eftersträva en bred uppslutning både kring processen för att ta fram den, och kring de mål som ska slås fast. För min ambition är inte bara att den digitala agendan ska bli en strategi för regeringen, utan att den ska bli hela Sveriges digitala agenda. 

Om vi till fullo ska dra nytta av de möjligheter som den nya tekniken erbjuder handlar det om att se till att datorer, annan it och internet blir en naturlig del av utbildningen i alla landets skolor. För när de som är skolelever idag kommer ut i arbetslivet kommer de att möta en konkurrens på arbetsmarknaden som ingen av oss här inne tidigare känt av. Om vi tar vårt ansvar och ser till så att de under sin skoltid har fått använda it som en naturlig och integrerad del av sin utbildning, då kommer deras chanser att kunna slå sig fram och bli framgångsrika på den allt mer internationella arbetsmarknaden att öka betydligt.

Anna-Karin Hatt, It- och regionminister. Läs hela anförandet Vi kan väl hoppas att fler ministrar delar denna vision och att hon kan få fler att gå från ord till handling.

Share