skolans innovationsmuskel Archive

Digital Education Revolution – en forskningsöversikt

New South Wales i Australien har släppt en forskningsöversikt som stöd för deras 1-1-satsning i regionen. (Tipstack till @hakanfleischer) Rapporten är bara på 20 sidor och väl värd att läsa igenom för alla som är intresserad av fältet skola, pedagogik och teknik, och det finns en hel del litteratur och rapporter som kommer laddas ned och ögnas […]

Read More…

Kommuninkubatorn. Del 4

Äntligen får jag berätta lite mer om ett av våra projekt i Nacka – Kommuninkubatorn. Ett av IT enhetens uppdrag i Nacka kommun är att stödja verksamheterna att ta fram hållbara, tillgängliga kommunikationslösningar både för en och flervägskommunikation med medborgare och mellan kommunen och medborgarna. I vårt sökande efter metoder att göra detta hamnar vi […]

Read More…

Skolans sju innovationsregler. Del 3

För de skolor som upplever problem och onödig friktion/födsloångest i sin implementering av 1-till-1 och efterföljande pedagogiska paradigmskiften tror jag kan hitta stöd och hjälp i Phil McKinneys tankar om innovationsarbete.  Vad är en innovation? Någonting helt nytt som får ett genomslag! Här är sju lagar som han formulerat, och som jag putsat lite på för […]

Read More…

Sex frågor för att stärka skolans innovationsmuskel. Del 2

För att vägleda och stärka innovationskulturen i organisationen behöver vi ställa några frågor till vår skolledning och våra kollegor. Phil McKinney slår fast att en innovativ organisation existerar i alla branscher, man behöver bara titta på de restauranger som alltid lyckas få tillbaka sina kunder, en innovativ kommunchef med hjärta, eller varför inte det innovativa äldreboendet […]

Read More…

Skolans innovationsmuskel

Vilka verktyg behöver man för att träna upp skolans innovationsmuskel? Phil McKinney har en podcast om innovationskultur där han delger lyssnarna sina erfarenheter kring innovation, miljöer för att stödja innovatörer samt hur man hanterar nejsägare och ledningsgrupper. För mig är denna typ av “utanför skolan” inspiration syre och näring för nästa steg inom skolutveckling, och han […]

Read More…