Skolans sju innovationsregler. Del 3

The company as an organism

The company as an organism

För de skolor som upplever problem och onödig friktion/födsloångest i sin implementering av 1-till-1 och efterföljande pedagogiska paradigmskiften tror jag kan hitta stöd och hjälp i Phil McKinneys tankar om innovationsarbete.

 Vad är en innovation? Någonting helt nytt som får ett genomslag!

Här är sju lagar som han formulerat, och som jag putsat lite på för att få dem att passa in i vår svenska skolvardag. Märk väl att jag inte är intresserad av att klistra in marknads- och reklamklyschor för att det är nytt och häftigt, utan för att vi har en hel del att lära från de branscher som arbetat med innovation och hur man bäst når ut med idéer till sina medarbetare och kunder (läs elever).

Att satsa på 1-till-1 är en omställning för hela organisationen, från skolledning till lärare och elev, från skolhälsovården till administratören. Alla måste med, alla måste tänka nytt.

Sju innovationsregler för skolan

1) Lagen om ledarskapet: En fungerande skolledningen är kritisk för innovationsarbete. Det räcker inte med att rektorn står och talar om att datorn är viktig för framtiden, hen måste visa det också. Bloggar dem? Skickar de veckobrevet på twitter?

2) Lagen om skolkulturen: Att etablera och nära en positiv innovationskultur sätter verkligen tonen för hela organisationen. Men det innebär också att att de måste stötta och lyfta de resurser och individer i organisationen som jobbar med innovation eller vill jobba innovativt. Hur skall skolledningen premiera personal som utvecklar organisationen? Hur lyfter vi bort och exorcerar jante, stängda klassrum och revirtänkandet från skolan och belönar ämnesövergripande samarbeten, ärlighet och tillit.

Några viktiga nyckelbegrepp inom skolkultur:

* Personalen: Alla i organisationen känner sig delaktiga och involverade i förändringsarbetet.
* Idéerna: Alla idéer ges lika mycket tid och uppmärksamhet, oavsett vem som kommer med dem, när de presenteras utan att kritiseras och förminskas.
* Linjering: Se till att hela organisationen och alla resurser sluter upp bakom förändringsarbetet och att inte vissa skolledare, arbetslag eller lärare har en egen agenda.
* Kommunikation: Alla internkommunikation skall vara kristallklar, ärlig och transparent.

3) Lagen om resurserna: All innovation kräver resurser, det kan vara människor, pengar, tid eller utrustning. Vilka resurser kräver just ert innovationsarbete? Finns det andra som behöver det mer? Är resurserna skyddade och öronmärkta, eller kan de försvinna från en termin till den andra?

4) Lagen om tålamodet: Innovation tar tid -ofta mer än vad man tror. Hur lång tid har ni planerat för ert pedagogiska förändringsarbete i och med skolans 1-till-1 satsning? Har ni siktet och tålamodet för en femårsplan? Har ni även tålamodet och tilliten till skolans pedagogiska grupp att hantera förändringsarbetet utan att rycka bort dem eller minska deras resurser under denna period? Kom ihåg:

Innovation tar tid – Serendipity existerar inte

5) Lagen om processen: För att lyckas i ert pedagogiska förnyelsearbete behövs en process och en plan. Vilka idéer skall vi satsa på, vilka får vi störst utväxling av och når flest lärare med, vilka idéer kan ge högre måluppfyllelse och hur snabbt kan vi sjösätta dem? Vilka lärare vill ”skuggas”, vilka lärare vill ingå i kollega-coach, vilka lärare vill ha plattor, vad säger eleverna, vad behöver eleverna? Slutligen, vilka resurser har vi och hur mycket tid får det ta? Utveckla en modell som hjälper er att värdera alla idéer, ställ dem mot tillgängliga resurser och se till att ni går från idé till utförande.

6) Lagen om BHAG: BHAG-mål (”Big Hairy Audacious Goals” – Stora Håriga Djärva Mål). Det här är ett stort och tydligt mål som skolledningen sätter upp som ett uppnåendemål för skolan, och som fungerar som lins och fokus för hela organisationen (jag skulle inkludera eleverna här). Jag tycker inte att ledningen skall beskriva hur man når målet, utan anser att det skall man överlåta till organisationen att definiera och hitta vägar för.

John F. Kennedy satte upp ett sådant mål för nationen i USAs Apolloprogram.

… landing a man on moon and returning him safely to earth”.

JFK

Vilket mål har ni med detta förändringsarbete? Är det kommunicerat till personalen och till eleverna? Är det något som de kommer ställa sig bakom?

7) Lagen om utförandet: Sist men inte minst måste alla dessa fantastiska idéer utföras. Det räcker inte med att ha en massa bra idéer utan skolan måste ha ett innovationsklimat och en process som gör att idéerna går från idéfas till utförandefas. Det är ju det som är poängen med ert innovationsarbete och det är ju också det som är poängen med skolans investering i datorer och läsplattor – någonting helt nytt som får ett genomslag!

 

Fler bloggposter på samma tema:

Skolans sju innovationsregler. Del 3

Sex frågor för att stärka skolans innovationsmuskel. Del 2

Skolans innovationsmuskel. Del 1

Share