phil mckinney Archive

Skolans sju innovationsregler. Del 3

För de skolor som upplever problem och onödig friktion/födsloångest i sin implementering av 1-till-1 och efterföljande pedagogiska paradigmskiften tror jag kan hitta stöd och hjälp i Phil McKinneys tankar om innovationsarbete.  Vad är en innovation? Någonting helt nytt som får ett genomslag! Här är sju lagar som han formulerat, och som jag putsat lite på för […]

Read More…

Sex frågor för att stärka skolans innovationsmuskel. Del 2

För att vägleda och stärka innovationskulturen i organisationen behöver vi ställa några frågor till vår skolledning och våra kollegor. Phil McKinney slår fast att en innovativ organisation existerar i alla branscher, man behöver bara titta på de restauranger som alltid lyckas få tillbaka sina kunder, en innovativ kommunchef med hjärta, eller varför inte det innovativa äldreboendet […]

Read More…