Sex frågor för att stärka skolans innovationsmuskel. Del 2

För att vägleda och stärka innovationskulturen i organisationen behöver vi ställa några frågor till vår skolledning och våra kollegor. Phil McKinney slår fast att en innovativ organisation existerar i alla branscher, man behöver bara titta på de restauranger som alltid lyckas få tillbaka sina kunder, en innovativ kommunchef med hjärta, eller varför inte det innovativa äldreboendet Lotte i Danmark. Alla organisationer består av människor som gör karriär, som slutar, som blir uppsagda, som kommer tillbaka från föräldraledighet, som fortbildar sig, som blir befordrade – och organisationskulturen förändras. Hur förändras vi med den? Och hur behåller skolan den positiva organisationskulturen och stärker innovationsmuskeln när debatten rasar (Anders Mildner i Sydsvenskan) och vad bör skolan  initiativet i förändringsprocessen?

Något som jag gillade med frågorna är att de rätt snabbt synliggör organisationskulturen i skolan och vilka färdigheter som premieras samt om det finns någon grogrund för ett kreativt innovationsarbete och livsrum för lärare som vill mer. Målet med frågorna är att synliggöra hinder för utveckling och den förväntade utväxlingen av en 1-till-1 satsning, samt hitta strategier för det pedagogiska arbetet och färdigheter att jobba med i organisationen. Läs skolans innovationsmuskel.

Sex frågor till organisationen.
(Det är viktigt att svara ärligt även om det är smärtsamt.)

Vad tycker du är kärnan och hjärtat av din organisation och skola?
Varför finns ni, och vilken roll har du i organisationen? Har ni en gemensam vision med ert arbete eller spretar ambitionerna?

Vad är det som skiljer er från era konkurrenter?
Är ni som alla andra? Vilka fördelar har ni? Varför skall man jobba hos er?

Kan du beskriva förmågorna hos dem som blir framgångsrika i organistionen?
Är de duktiga på att samarbeta, lyfta fram andra, kompetenta eller är det politik som styr vilka som blir befordrade?

Vilka förmågor har de personer som inte lyckas i organisationen?
Varför slutar kollegorna, kan man hitta någon eller några gemensam anledningar?

Vilka är de fem mest respekterade i organisationen, och vilka karaktärsdrag har de?
Vad är det som gör att man ser upp till dessa personer, och i vilken position sitter de i organisationen och varför?

Kan du beskriva omständigheterna och anledningarna bakom de senaste misstagen och misslyckandena i organisationen?
Kan du hitta något gemensamt i dessa händelser, och vad kan vi lära oss av dem?

————————————————————————————————————————————
Del två i Skolans innovationsmuskel:
Några länkar:
Share