Den moderne renässansmänniskan

 ”…det gäller att finna en sanning som är sanning för mig, att finna den idé som jag vill leva och dö för.”

Sören Kierkegaard

När Noam Chomsky diskuterar syftet med undervisning drar han flera intressanta paralleller till upplysningen och deras kunskapssyn. Att internalisera kunskap, att hitta sina rötter i historien och att det är upp till individen att hitta sin väg. Att lära sig är inget som borde ske institutionaliserat och mekaniskt – det kommer inte hjälpa oss att hitta samhällets livslånga lust att lära.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=DdNAUJWJN08]

Varför har vi en skola, vad vill vi med den egentligen? Hur tänker vi när vi portionspaketerar kunskapen i ämnen? Vilket inflytande har eleverna över sitt lärande? Vilken roll  har ett modernt skolbibliotek i dagens informationsamhälle? Vilken roll spelar ett fritt uppslagsverk som Wikipedia för vår infrastruktur och folkbildning?

Vad är meningen med allt?

Jag förstår nu att det här är en av anledningarna till att jag zoomat in på Johan Ronnestam så mycket, inte för att han pratar skola, inte för för hans tankar kring teknik utan för att han målar upp ett multidisciplinärt och lärande samhälle som kan konkurrera och jobba på våra egna villkor- vår blue ocean strategy om man så vill.

Den moderne renässansmänniskan

Jag tror Johan Ronnestam är en av dem. Som Kristian Alexandersson. Som Terese Raymond. Som jag. Egentligen många av oss, om vi bara väljer att se på oss själva som gränslöst nyfikna, kompetenta, handlingskraftiga och kunskapsbejakande. Och det är ingen fråga om ting och artefakter, plattformar och modeller är flyktiga, utan om här-och-nu förmågor och handlingsberedskap för en föränderlig värld. Det räcker inte längre med en disciplin, oavsett om du är skomakare, skateboardåkare eller ingenjör, alla behöver kunna mer för att kunna verka i vårt samhälle.

För vi står mitt i denna era av information och möjligheter, just nu, och alla är faktiskt välkomna! Medverka i en föreläsning i Kanada, inga problem, dela dokument och planera konferens med personer i New York, inga problem, läsa in dig på Cory Doctorow, surfa in på Youtube, programmeringskurs, varför inte en mix av MIT och biblioteket?

Det gäller bara att se möjligheterna.

En människa i balans

Även om vårt sociala kapital och faktisk tid för förkovran kan skilja sig åt är inte längre plånboken en direkt begränsning. Och rent krasst kan man säga att nätet är fullt av fulkopior av allt möjligt från litteratur till program,  så ursäkterna är få för att sitta kvar i TV-soffan och låta tiden gå. Inriktning spelar ingen roll, det gäller att frigöra sig själv.

Jag tänker tillbaka på ett gammalt blogginlägg om dokumentären ”Den stora utmaningen” – om hotet från öst är en tillgång eller vår undergång? Ja, det beror nog på vilket perspektiv vi väljer.

Vad vill vi med vårt land?

Jag som modern renässansmänniska – multidisciplinär, med en mix av baskunskaper och expertis och en utvecklad förmåga att gå från ord till handling samt en inre drivkraft att lära mig mer och att vara nyfiken på allt och alla – hur lär jag mina egna barn och mina elever att ta sig an samtiden och tänka mer som en renässansmänniska? Vilka möjligheter har jag att agera och stötta dem som stöttas skall i det nu rådande samhälleliga ramverket och debattklimatet?

All things are one – Från Writing Success Program UCLA

The final chapter in “How to Think Like Leonardo Da Vinci” is about Connessione, defined as, “A Recognition and Appreciation for the Interconnectedness of all Things and Phenomenal Systems Thinking”.  As a genius of many fields, Leonardo was passionately inquisitive about life and sought to make frequent observations of patterns and connections in the world around him.  It is through this practice of making connections that Leonardo was able to discover so  many groundbreaking inventions and theories.

In a society that fosters individualism, capitalism and a self-centered culture that has many of us plugged into our computer screens, it is important to reflect upon how we are connected to everything in the world and how everything in the world is connected to us; furthermore, how does the interconnectedness of systems sustain our livelihoods?

Activity:

What did you eat for dinner last night?  Think about each of the ingredients you consumed, the labor and people it required to produce each ingredient, and the journey it traveled to arrive in your bowl.  Draw a web that shows the interconnectedness of of all these things.  Below is an example of a web illustrated for a bowl of linguine with garlic, olive oil, black pepper and pecorino cheese accompanied by a salad of crisp romaine lettuce, fresh tomatoes, parsley and roasted red peppers dressed with olive oil, lemon juice, garlic and more pecorino:

Another way to practice your Connessione muscle is making connections between two unlikely things.  Experiment with making 3-4 connections between the following:

  • An oak leaf and a human hand
  • A bowl of minestrone soup and the United States
  • A giraffe and coleslaw
  • A porcupine and a computer
  • The global economy and a portobello mushroom

This exercise is not to produce  answers, but rather, it is to challenge your mind to think outside the box, be creative and observe/appreciate things in a new way.

In a practical sense, connessione also helps when thinking about careers, jobs and navigating different institutions.  If you wanted to implement a new change or policy at work or school, who do you have to talk to?  How do you set up a meeting with this person? What do you have to offer this person?  If you wanted to start your own business, who do you know that can help you?  Who is good at making flyers?  Is there someone you know from high school who went to Business School?  We cannot survive without the interconnectedness of all these things (sun, water, seasons, social networks, farmers remote areas, etc.).  By being creative and making connections in this world, you will gain a stronger understanding of yourself and others around you.  Start thinking like the maestro, and you’ll be maximizing infinite potential and countless opportunities!

Viktiga frågor och viktiga förmågor!

Share