“…det gäller att finna en sanning som är sanning för mig, att finna den idé som jag vill leva och dö för.” Sören Kierkegaard När Noam Chomsky diskuterar syftet med undervisning drar han flera intressanta paralleller till upplysningen och deras kunskapssyn. Att internalisera kunskap, att hitta sina rötter i historien och att det är upp […]

Read More…