Kristina Alexandersson Archive

Den moderne renässansmänniskan

 “…det gäller att finna en sanning som är sanning för mig, att finna den idé som jag vill leva och dö för.” Sören Kierkegaard När Noam Chomsky diskuterar syftet med undervisning drar han flera intressanta paralleller till upplysningen och deras kunskapssyn. Att internalisera kunskap, att hitta sina rötter i historien och att det är upp […]

Read More…

Sex perspektiv på Wikipedia

Wikipedia är inte längre bara ett uppslagsverk, Wikipedia är en del av vår infrastruktur. För en tid sedan ville jag samla in några olika perspektiv och tankar om Wikipedia och dess roll i skolan. Perspektiv som jag upplever saknas i diskussionen eller som tillsammans skänker större förståelse för lärresursen och fenomenet Wikipedia. För mig måste […]

Read More…