>Borde inte leken vara central?

>

Jag läser på Öpedagogens finurliga blogg om elevers lek som ingång till kunskap och lärande. Solklart tänker jag!

Kunskap kräver lek
Jag läser Forskning i fokus, nr,17 Kunskap kräver lek, skriven av Therese Welén, filosofie magister i pedagogik och utbildningsledare för lärarprogrammet vid Mälardalens Högskola. I denna kunskapsöversikt presenteras bl a följande frågeställningar: Har leken förändrats över tid? Hur kan lekpedagogik utnyttjas positivt i skolan? Hur ser vuxna och speciellt lärare på lekens betydelse för barns utveckling?


Efter att ha läst denna översikt undrar jag: Vad är lek, hur definierar jag den? Hur mycket använder jag leken i min undervisning och på vilket sätt? Varför försvinner leken när eleverna blir äldre? ÄR det okej att leka, utifrån t ex en 13 årings perspektiv? Varför finns det så lite forskning kring leken i åldrarna 8 – 12 år -är inte leken intressant i dessa åldrar? Kunskap kräver lek – kräver lek kunskap?


Platon ansåg att leken måste vara grunden i all utbildning och Aristoteles menade att barn borde uppmuntras att leka sådant som de skulle komma att göra på allvar som vuxen. Genom kontakt med andra lär man känna sig själv och därigenom utveckla sin personlighet. Äldre män med en mycket modern syn, ca 1600 år före sin tid.

För mig har leken alltid varit central, och jag leker fortfarande…idag är mina leksaker av typen Wave, wikis och wallwisher! Men kraften är densamma, jag lär mig för att det är lustfyllt och berikande – och jag känner en glädje i att dela med mig av leksakerna och leka med andra pedagoger! Men hur gör andra lärare, leker inte alla? Fortbildning i IKT kanske inte är en lek?

Jag får den här känslan av att det är fult att leka i skolan, framförallt i äldre åldrar. Skolan kan bli oseriös, flummig och kopplingen mot styrdokumenten sveps bort i en lekfull dans. Jag har som mål att leka med klippdockor nästa termin, läsa Drottningens juvelsmycke och spela upp mordet på maskeradbalen? Eventuellt låta figurerna dejta på Facebooks innan…men får man göra det?

I en av mina klasser går arbetet vidare med wave och existentialismen, och i samband med den fick jag inspiration till lekfullt arbete med denna VoiceThread. (ni vet att de har pedagogkonton va?!):

Stort tack till Marie Linder för hennes material i samband med TeachMeet på Skolforum! Montessoriskolan i Falun.

Share