Skolans innovationsmuskel

Vilka verktyg behöver man för att träna upp skolans innovationsmuskel?
Phil McKinney har en podcast om innovationskultur där han delger lyssnarna sina erfarenheter kring innovation, miljöer för att stödja innovatörer samt hur man hanterar nejsägare och ledningsgrupper. För mig är denna typ av ”utanför skolan” inspiration syre och näring för nästa steg inom skolutveckling, och han gav mig de ingångar jag behövde för att formulera och arbeta vidare med min ekosystem-tanke. Det här är kommer nog stå som modell för skolans nystartade Mediaarbetslag, och som jag hoppas kommer spilla över till övriga i organisationen.

Varför tror jag modeller och verktyg för innovation är något för skolan?

Om 1-till-1-satsningarna skall bli lyckade krävs genomgripande förändringar av hela skolan, inom såväl organisation som pedagogik. Här gäller det att tänka uthållighet, morötter och maratonlopp och inte socker och sprinterlopp. Detta nytänk har ett namn – innovation. För även om man kopierar ett koncept, eller får ett koncept levererat av skolutvecklare, måste det färgas in i organisationen och omvandlas för den befintliga personalen. Scott Anthony definierar innovation så här (HBR):
Something different that has impact
Så hur utvecklar man denna innovationsmuskel i en organisation som kan vara fyrkantig och traditionstyngd? Vilken attityd har ni i organisationen, finns det plats för innovation i skolan? Hur definierar ni en innovation, och vilka innovationer är ni i behov av?

Förslag på ett träningsprogram:

Miljö och team
Hur ser innovationsmiljön ut på skolan? Vilka arbetar med innovation? Kan ni leverera? Vilka är era utmaningar?
Jante
Bor Jante på skolan? Törs ni lyckas? Kan ni göra misstag, inför er själva och i organisationen? Alla är rädda, kör ändå! Exorcera Jante!
Komfortzonen
Våga leta svar utanför det mest uppenbara. Gör det till en vana att söka inspiration i det oväntade, i det angränsande, i mellanrummen. Bryt mönstren och gå på Fotografiska eller avblås verksamheten en dag och bjud personalen på en knytkonferens i gröngräset.
Cynefin
Vilken modell har ni för att diskutera er pedagogik, era elevers lärande eller synliggöra skolledningens pedagogiska ledarskap? För mig känns Cynefin som en fräsch vind  i skolvärlden. Inte så teknokratisk som SAMR och framför allt öppen för mer pedagogiskt dynamiska miljöer. Det viktiga är att hitta modeller som kan utgöra labb för lektionsplaneringar och nya idéer – för alla.

Så hur bygger man en spännande innovationsmiljö på en skola? Hur skapar man en tillåtande grogrund för nytänkande? Några tips!

– Alla måste bidra, hela organisationen måste gå all-in!
– Skapa fora för samtal
– Ta det pedagogiska ledarskapet på allvar, såväl skolledare som lärare.
– Innovationsgrupp. De leder, men sprider exempel och involverar hela skolan
Serendipity existerar inte, endast hårt arbete och en miljö som hanterar och uppmuntrar förändring. Förberedelse är allt, och en långsiktig och uthållig satsning på förändring och lärande
– Organisationen måste belöna goda exempel

2009 skrev Stefan Pålsson om Futurelab på Omvärldsbloggen – en bra starta för att få fart på idéerna!

Det var en liten inblick i hur jag tänker just nu. Fortsättning följer!

Share