>Google Earth

>Efter att ha precis börjat följa IT-pedagogen Tom Barrets blog fick jag tips på nya arbetssätt med Google Earth.

Denna länk går till en presentation av olika lektionsupplägg där man nyttjar flexibiliteten och magin i Google Earth.

Share