• E-post: per.falk (at) upplandsvasby.se
  • Telefon: 0739 – 104 623
  • Twitter: @perfal

Här är bilder på mig och här hittar du exempel på mina föreläsningar!