• E-post: per.falk (at) sundbyberg.se
  • Telefon: 0700 – 87 61 31
  • Twitter: @perfal

Här är bilder på mig och här hittar du exempel på mina föreläsningar!