Mentorskap

Om mentorskap

Alla som är med i mentorsprogrammet Digital Arborist får mig som mentor, och tillsammans med adepten (den som går programmet) bollar vi frågor som kan handla om ledarskap, utbildning och lärande. Vi skriver ett lärandekontrakt på ett år, med en träff ungefär 1-2 ggr / kvartal, där vi vid mötena har en modell som vi följer om nuläge, önskat läge och hur man lever och verkar för att möta upp sina livsmål. Förutom att få stöd i sin personliga utveckling så introducerar jag adepten för mitt nätverk samt att jag bistår med att etablera och bygga en digital plattform och tillsammans bestämmer vi hur adepten bäst underhåller sitt nätverk och sin digitala plattform.

Anledningen till att jag gör detta är flera. Den främsta orsaken är att ge lite tillbaka av det stöd och mentorskap som andra gett mig, och att jag fortsätter med den traditionen att dela med mig av kunskap och bjuda in och öppna sina nätverk för de som behöver det. Men det handlar även om att fördjupa en professionell relation med ett fåtal personer och genom det lära sig mer om och av varandra.

Om Digital Arborism

Arborist är en person som har trädvård som yrke. Ordet kommer från latinets arbor som betyder ”träd”. En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, men kan också arbeta med plantering och rådgivning. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

En digital arborist är någon som jobbar med nätet, pysslar om, vårdar och tar hand om sitt nätverk. En Digital Arborist driver en blogg och har medvetna strategier för att underhålla sin plattform och nå ut med sina idéer , ta hand om sitt nätverk av kontakter samt digital kompetens för att göra strategiska val för framtiden.