existentialismen

>Fotspår i snön

> Vi har nått målet för terminen – slutet på existentialismen. En resa med olika upplevelser, många personliga uppenbarelser och en del privata aha-ögonblick. För alla....

Fortsätt läsa …

>Existentialismen

>Mina elever skall jobba tematiskt med existentialismen detta läsår, en kunskapsresa in i sig själva. Spännande frågor, stora frågor, med svårtolkade svar. Det här klippet om...

Fortsätt läsa …