En del av arbetet som processledare (även chef och makerpedagog) är att hantera och jobba med motstånd hos sina kollegor. I vårt arbete kan det handla om frågor som rör teknik, skapande, estetik och digitalisering – frågor som inte längre är valbara i och med skrivningarna i läroplanerna eller lokala och nationella digitaliseringsstrategier. Tyvärr är […]

Read More…