I samband med att Örebro kommun anordnade olika inspirationsföreläsningar v. 44 så frågade Peter Ellwe om de fick teckentolka mitt perspektiv från Sex perspektiv på Wikipedia. Självklart. Här är resultatet!   Här är filmen i sin helhet.

Read More…