Uncategorized Archive

>Stjärnor – en samtidsanalys

>Bill Gates: How I’m trying to change the world now Samtidigt som Bill Gates föreläste på TED (technology, entertainment, design) om bl a vikten av att ha entusiastiska lärare som kan inspirera, hade Nacka Gymnasium bjudit in neurologen Martin Ingvar för en halvdags föreläsning kring elever och inlärning. Två tillfällen på varandra där både en […]

Read More…

>Den gränslösa skolan och det gränslösa lärandet

> KK-stiftelsen skrev så här i december: Nu är det snart två år sedan EU-rådet och Europaparlamentet presenterade sin referensram för de åtta nyckelkompetenser som krävs för ett livslångt lärande i ett globaliserad och alltmer digitaliserat samhälle som befinner sig i ständig förändring. Medlemsländerna ska infoga dessa nyckelkompetenser i sina styrdokument för skolan. Arbetet pågår på de flesta håll, […]

Read More…