Team Human – om att hitta de andra

En reflektion efter min genomläsning av Douglas Rushkoffs senaste bok Team Human.

Vem är han?

Douglas Mark Rushkoff är en amerikansk mediateoretiker, professor på Queens College, författare och dokumentärproducent. Han har skrivit böcker som Present Shock, Programmed or be programmed samt bidragit till den mycket sevärda dokumentären på PBS Digital Nation (2010).

Han har på olika sätt bidragit med tankar, upprättat begrepp och problematiserat fenomen i sin samtid i decennier. Cyberpunk-rörelsen, viralmedia och vår relation till teknik, skärmar och vårt självförverkligande i medier. Min uppfattning är att hans budskap blir lite av en vattendelare bland mottagarna. De finns de som upplever honom som luddit, pessimist och domedagsprofet där vi har andra som uppskattar att skakas om, får sina farhågor bekräftade eller får en att mobiliserar ett inre motstånd.

Jag kan direkt säga att jag har ett positivt bias för hans texter och förgivettaganden. Han lyckas bringa lite ordning i min röriga kognitiva dissonans, trycka tummen på ömma punkter men också mobilisera mitt driv till att vara en kraft för positiv förändring i samhället. Ändra beteenden. Hitta likasinnade. Find the others.

Team Human

Boken tar sitt avstamp ur en samtid och världsordning med ökande klyftor, miljöförstöring, rasism, farliga nätkulturer, propaganda och misinformation. Och att vi kanske har mycket på känn men inte förstår vidden av det – och frågan är om vi orkar och törs göra något åt det?

Douglas Rushkoff, in 2019
By FRONT from Belfast, Northern Ireland – Doug Rushkoff Uploaded by The Earwig, CC BY 2.0

Boken går, som sin föregångare Program or be programmed, bortom diskussionen om existensen av digitala verktyg och nätet, de finns här, de gör nytta, vi kan inte och vill inte vrida tillbaka klockan. Douglas är själv mycket positiv till nätet, programmering, teknik och makerrörelsen.

Men frågan är återigen om vi vill vara i kontroll över teknologin och berättelsen, eller lämnar vi över makten till andra och låter dem styra världen åt oss? Lämnar vi ifrån oss denna makt kanske det också blir vårt sista beslut.

Rushkoff är brutalt ärlig i sin kritik mot de teknikbolag som skapat teknologier som ’omprogrammerar’ oss till att fly mänsklig kommunikation och kontakt och ersätta det med smileys. ”Jag lider och är ledsen. Jag skulle verkligen behöva en vän!” blir en ledsen emoji. ”Vilken insats! Du inspirerar mig och får mig att växa!” blir en tumme upp. Trots att mänskligheten är biologiskt hårdkodad för möten, fysisk närhet och mänsklig interaktion sitter vi där med näsan i skärmen och ser inte hur viss kontakt skalas bort, vissa möten blir otidsenliga och upplevs jobbiga.

Även om tekniken till synes ger oss möjligheter att koppla människor samman och skapa en revolutionerande mängd interaktion så är det inte på våra villkor längre – och på bekostnad av något. Vår mänsklighet. Och det är inte en enskild aktör som är problemet, utan svaret är inbäddat i teknologiska, kulturella, politiska och marknadens institutioner.

Det är ett manifest om en bättre samtid och framtid i 100 punkter, mer jämlik, jämställd, rättvis, tolerant och human, där det här med att vara människa är en lagsport. Team Human.

Our technologies, markets, and cultural institutions — once forces for human connection and expression — now isolate and repress us. It’s time to remake society together, not as individual players but as the team we actually are: Team Human.

Vägen framåt

Rushkoff redogör för såväl hur vi människor, med våra spegelneuroner, är skapta för nära relationer. Hur naturen idag kan ses som ett mer komplext nätverk av relationer och band, långtifrån den klassiska näringspyramiden, där bakterier, träd och djur är mer beroende av varandra. Långtifrån idén om starka arter som klarar sig själva, utan att våra ekosystem är fyllda av beroenden, och att vi borde se på vår omgivning med nya ögon. Ögon som ser alla relationer och förstår vikten av att vårda och underhålla dem.

Bild
Vad vill jag egentligen säga med den här bilden?

Han går igenom ekonomiska system, artificiell intelligens, cyborgs och robotik – och hur ekonomiska modeller, algoritmer och AI får det mänskliga att hamna i bakgrunden. Och i värsta fall, att vår mänskliga natur blir något som man skall ordna på konstgjord väg, då det inte är lönsamt.

Här fick jag mig en tankeställare vad det gäller min egen fascination för robotik och cybernetik. Vad skickar jag själv för signal med en bild där jag ersätter mitt öga med något bättre.

Mänskligheten som en lagsport

Team Human pekar på att mänskligheten, livet, vi, är som en lagsport. På gott och ont, så är vi ett lag med olika profiler, som alla har en roll. Mänsklig närhet, interaktion, samarbete och samtal är vägen framåt – och gärna fysiskt. Det största hotet är inte att vi är oense, utan att vi är isolerade. Där marknadslogik och tekniska plattformar skapar splittring, alienerar oss och sedan isolerar individen.

Det största hotet är inte att vi är oense, utan att vi är isolerade

Ett arv från Marshall McLuhan

Som Good Reads påpekar i sin text om Program och be programmed så kanske Rushkoff tar vid efter Marshall McLuhan. ”…helping readers come to recognize programming as the new literacy of the digital age––and as a template through which to see beyond social conventions and power structures that have vexed us for centuries.

Man kan nästan se McLuhans tetrad framför sig när man läser Team Human om hur vissa teknologier som t ex Facebooks plattform som frågar mig som användare ”Vad gör du just nu, Per?” till synes uppmuntrande till kommunikation – med kanske gör tvärtom istället. Manipulerar, bedövar och förstör.

250px-MediaTetrad.svg
Marshall McLuhans tetrad. En intressant modell för att se vad som händer när t ex ny teknik introduceras på bred front. Vilka normer och beteenden växlar, ersätter, förstärker och återupplivar tekniken?

Renässans inte revolution

Renässans betyder pånyttfödelse. Den klassiska epoken renässansen var en pånyttfödelse av antika idéer och ideal, saker som fallit i glömska lyftes aktivt fram och man uppdaterade dem och gjorde dem till sina. En bred rörelse som påverkade konst, litteratur, filosofin, statsskick och arkitektur för evigt.

Här skriver Rushkoff att just en renässans är att föredra framför en revolution. Även om den inte är lika drastisk och snabb, så är idén nog mer hållbar när vi bygger på tidigare viktiga mänskliga värderingar och uttryck.

Vilka värden tar vi med oss?

Rushkoff skriver att han ser fyra värden som viktiga för denna renässans och det är klimatfrågan, kvinnorätten, peer-to-peer-ekonomin och lokalism.

Hans medskick till dem som vill bidra och bygga en ny värld är att vara observanta på vår nya renässans och att odla just tre mänskliga uttryck och tillstånd; tolerans, glädje och förundran.

Tolerans för bland annat oliktänkande, omge sig med glädje, samt att tillåta sig att komma i kontakt med tillstånd som förundran och beundran mer.

Rushkoff om att äga tekniken

Nedan är en film från Maker Faire New York 2013 där han intervjuas i samband med konferensen om en renässans av konstnärer, hantverkare, kreatörer och ett återupptäckande av ett skapande med våra händer och fingrar.

Och som Rushkoff skriver i boken Team Human handlar det inte om att göra sig av med alla smartphones och säga nej till teknik, utan att äga tekniken och skaffa dig kunskap så du kan programmera och hacka t ex mobilen så den slutar stjäla din tid och blir ett redskap för dig och inte för bolagen som tar din data och lever på ditt engagemang.

Team human och Douglas Rushkoff motsätter sig inte teknik och/eller framtiden med sin AI och VR men vi måste sätta oss i en position där vi kan skifta maktbalansen till vår fördel, från att vara passiva åskådare till mer aktiva medproducenter.

Du är inte ensam

Boken avslutas med ett upprop om att hitta sina likasinnade, Find the others, och att börja lokalt. Hitta de som inte accepterar nuläget och som vill bygga en bättre värld för alla, de som vill göra skillnad, är toleranta, de som vill glädjas och förundras åt samtal och möten. Det gäller att bygga band och grupper som kan bjuda på motstånd, skriva om reglerna och hitta en gemensam förståelse.

It’s time for us to rise to the occasion of our own humanity. We are not perfect, by any means. But we are not alone. We are Team Human.

Find the others.

Share