>Web2.0 och Twitter för skolledare

> Jag hade en dragning i morse för visionära skolledare i Nacka Kommun! Det handlade om vad web2.0 är för mig och hur jag använder bl.a. Twitter. Det var både djupdykningar ner i elevexempel till högt flygande holistiska perspektiv. Fantastiskt kul och en otroligt engagerad publik som bombarderade mig med frågor! Framme vid scenen står på min vänstra sida Agneta Jörbeck, verksamhetschef för FFS. Och på den högra e-utvecklarna Kerstin och Sandra.

Tack till Lena Byström för sitt snabba inlägg med foto.

Här är den utlovade PowerPoint-presentationen.

Share