A som i asp

Jag förbereder mig inför min presentation av Wikipedia för Regionsbibliotek Stockholm med att måla lite i ArtRage. Grymt och enkelt program som förhållandevis enkelt lyckas fånga den känsla som jag vill förmedla. Och jag vill verkligen göra denna Prezi minnesvärd och lättförståelig!

a som i asp

Här vill jag visa aspen och dess underjordiska nätverk av rötter som kopplar samman de dungar av aspar som vi ser i naturen ibland. Hur fungerar naturen, hur fungerar kunskap, hur fungerar människan och dess nätverk?

Share