Att fuska som ett sätt att lära sig…

Jag har precis anmält mig till kursen/MOOCen ”Rhizomatic Learning – The community is the curriculum” och den första uppgiften handlar om fusk och att fuska som ett sätt att lära sig.

Jag har inte riktigt hunnit smälta innehållet och tankarna i första uppgiften, men det känns som om det kan finna ingångar till MIK – Media- och informationskunnighet just för att många av de strategier som jag hittat hos ungdomar är i själva verket bra förmågor inom MIK. De analyserar, söker, nätverkar med andra och nyttjar olika digitala verktyg för att slippa undan skolarbetet eller skaffa sig fördelar. Detta är förmågor (inte fuskandet då) som inte bara är eftertraktade i arbetslivet utan i vissa fall nödvändiga för att kunna utföra sitt jobb.

Något som jag klurar på är hur man kan utforma uppgifterna så att man inte kan fuska? Hur får man dem att applicera samma engagemang och strategier på vanliga uppgifter? Och hur är det med Googlebara och Ogooglebara frågor?

Intressant perspektiv och en bra start på kursen!

Share