>Digital kompass

>


Tänk att det fortfarande känns självklart att vi skall lära våra elever att orientera i skog och mark med hjälp av karta och kompass, en viktig färdighet i och för sig, men att ges förutsättningar för att orientera sig och förstå den mycket komplicerade digitala världen är inget man ligger sömnlös över. En värld vars gräns mot den verkliga världen har luckrats upp och är idag en så integrerad och naturlig del i våra liv att vi inte kan föreställa oss att leva utan den. Jag ser verkligen fram emot Digitalis Filosofis seminarium den 21 september, där just dessa frågor kommer att behandlas och diskuteras. Jag har fått med mig några kollegor från skolan till seminariet, vilket glädjer mig något enormt – jag hoppas att vi blir fler som kan tala om det här på skolan!
Min tanke:

Ersätt dagens datakunskap med ett genomgripande tema – Digital kompass. Ett tema som innehåller ämnen som teknik, kommunikation, etik och moral. Vem är jag i och utanför detta digitala landskap, finns det flera jag, hur vill jag kommunicera och vart vill jag gå?

Titta på denna karta över olika färdigheter och strategier som ett företag kan lära sig och bör förhålla sig till angående sociala medier. Vem och vilka lär våra barn deras digitala kompass och ett förhållningssätt till vår värld där de sociala medierna är en naturlig del? En karta som jag hittade på Mathias Klangs sajt Sound & Fury, och bilden är från Flickr.


Share