>Lite nya tips & tricks

>Lastfartyg i Google Maps

http://www.bigfoto.com/themes/ships/ship-v0a.jpg

Först en funktion i Google Maps där delar av världens båttrafik uppdateras och visas i realtid. Man ser nationalitet, antal knop och riktning. Våra vatten är verkligen fyllda av trafik, och skall man diskutera ekonomi och frakt kan det vara ett verktyg för att åskådligöra just denna del av ekonomin. Eller varför inte studera vattnen och båttrafiken utanför Somalias kust kring när man diskuterar problemen med pirater och sjöröveri? Långt ifrån den romantiska bilden av Kapten Blod och Svartskägg.

Superhjälten – Pelle Pedagog i cape! 
Jag håller på att planera upp ett nytt projekt för mina elever, det kommer vara tematiskt kring hjältar och hjältediktning. Vi kommer att titta lite närmare på ursprunget till hjältediktningen samt porträtten på de antika hjältarna i t ex Illiaden & Odyssén / Bibeln / Gilgamesheposet.  Till min hjälp har jag inte bara Bonnie Tyler med sin ’Holding out for a hero’, utan även två fantastiska sajter: den Marvelinspirerade Hero Factory och den lite sötare faunsajten Go Wild.
Min tanke är att koppla detta till vår samtid och vårt behov av hjältar idag, hjältemodiga piloter och informationsdirektörer under tsunamikatastrofen. Likheter och skillnader? Vad är en hjälte för dem, har de gjort något hjältemodigt, och framförallt hur skulle de bete sig om de vore seriehjältar?
Med den nya superhjältefilmen Watchmen på ingång kanske man skulle kunna fresta med ett litet hjältetema till sommaren?
Share