Narrativa världar

Här är en skiss på olika enheter och uttryck som man kan använda när man skapar sin värld för transmedialt berättande och ARGs i skolan, och jag får se om jag tar fram en skiss för varje kännetecken inom ARG.

Sex kännetecken (fritt översatt från Jane McGonigal):

  • Transmedialt: ledtrådar, berättelser och uppdrag delas ut med hjälp av en hel palett av medietyper: sajter, sociala medier, mail, telefon, SMS, GPS, MP3
  • Genomsyrat (pervasive): berättelsen utspelar sig i den “verkliga” världen och vår fysiska miljö är en stor del av spelet, för såväl ledtrådar som interaktion. Specifik geografi eller specifika platser kan vara nödvändiga att besöka liksom interaktion med natur eller arkitektur för att samla in information eller komma vidare med uppdrag. Spelarnas användande av mobil teknologi blir en naturlig del av spelet.
  • Beständigt(persistant): 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
  • Kollaborativt: designat så att det är omöjligt, att ensam eller i mindre grupp, lösa problemen på egen hand eller isolerat.
  • Konstruktivt: designat så att spelarna såväl upplever som bygger spelplattformen
  • Expressivt: förutsätter och kan inspirera till självförverkligande

[slideshare id=17203796&doc=transmedia-130314112908-phpapp01]

Share