Internetdagarna den 20 november Den 20 november kommer jag föreläsa och sitta i en panel på Internetdagarna för att prata om Digital kompetens – en demokratifråga! På temat Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter kommer Rebecca Eriksson, Josefin Andersson, Terese Raymond och jag komma med exempel, möjligheter och nya utmaningar för samhället. Jag kommer att […]

Read More…