Digital kompetens – en demokratifråga!

Internetdagarna den 20 november

Den 20 november kommer jag föreläsa och sitta i en panel på Internetdagarna för att prata om Digital kompetens – en demokratifråga! På temat Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter kommer Rebecca Eriksson, Josefin Andersson, Terese Raymond och jag komma med exempel, möjligheter och nya utmaningar för samhället.

Jag kommer att berätta om vårt arbete på Väsby Makerspace och lärdomar från dessa 2 år med vårt arbete med digital kompetens och programmering i skolans värld, samarbeten med Makertjej och Väsby Tjejjour för att öppna makerrörelsen för våra medborgare, demokrativerkstäder, möjligheter och utmaningar som tjänsteman och hur vi måste våga skapa idéslussar i förvaltningen.

Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter

Runt om i Sverige pågår viktiga samverkansprojekt som på olika sätt främjar digital delaktighet. Hur är dessa initiativ organiserade? Vilka processer och beslut ledde dem dit? Hur kan en mötesplats med digitalisering i fokus skapa goda effekter för både näringsliv, offentlig förvaltning och boende i regionen?

På det här sista passet presenteras flera olika konkreta exempel på hur aktörer från olika delar av samhället har samverkat och utvecklat gemensamma plattformar för att utveckla digital kompetens och digital delaktighet.

• Rebecca Eriksson kommer bland annat att beskriva hur Digitala servicecenter Västerbotten strukturerat verksamheten i olika eRum och vilka samarbeten som finns i projektet.

• Per Falk kommer bland annat att berätta på vilket sätt Väsby Makerspace kan bli en demokrativerkstad och främja inte bara lärande i skolan utan även en bredare digitaliseringsprocess för samhället.

• Josefin Andersson kommer bland annat att beskriva utvecklingen av Digidel Helsingborg.

• Terese Raymond från Digidel kommer bland annat att beskriva konkreta exempel på samverkan mellan olika sektorer (kommuner, bibliotek, regioner, myndigheter, mfl.) som främjar delaktighet och tillgänglighet till eSamhällets digitala tjänster.

 

https://internetdagarna.se/program/digital-kompetens-en-demokratifraga/

Share