Frågorna, nätverkandet och arbetet fortsätter med digitalkompetens för medborgaren. , designen av nya mötesplatser och hur en demokrativerkstad skulle kunna se ut. Under hösten får jag chansen att prata om vårt utvecklingsarbete i Väsby, vikten av att bygga idéslussar i förvaltningen och mellan kontoren samt utmaningen när vi designar platser som inbjuder till ett livslångt […]

Read More…