Håkan Johanson från UR följde mig under två dagar för att dokumentera min vardag och undervisning på Mediaprogrammet. Temat för dagarna var Wikipedia och källkritik, och jag hade lyckats att få med Sophie och Harald från Wikimedia som experthjälp. Här är materialet som vi jobbade med, och här är en reflektion som jag gjorde direkt efter lektionen. […]

Read More…