Niklas Karlsson är ett av mina fantastiska bollplank i mitt utvidgade lärarkollegium. Inför vår nystart av ett kollaborativt samarbete inom biologin/naturkunskapen satt vi och spånade kring upplägg och metod när han i förbigående släppte ordet ‘moralisk räckvidd‘ och det var något som klickade till och föll på plats hos mig. Det är för tidigt att säga […]

Read More…