Vilken räckvidd har din moral?

Niklas Karlsson är ett av mina fantastiska bollplank i mitt utvidgade lärarkollegium. Inför vår nystart av ett kollaborativt samarbete inom biologin/naturkunskapen satt vi och spånade kring upplägg och metod när han i förbigående släppte ordet ’moralisk räckvidd’ och det var något som klickade till och föll på plats hos mig.


Det är för tidigt att säga vad vi skall göra och vad det kommer bli, vi vet helt enkelt inte själva, men det kommer bli stort, globalt och lärorikt – får både oss och våra elever. För här är det inte bara den moraliska räckvidden som bör stretchas, utan även begrepp som bildning och inlärning som måste sättas in i ett globalt sammanhang.


Under tiden som vi planerar får ni njuta av Filosofiska rummet

Share