pedagogik Archive

Hur ser ett rhizomatiskt klassrum ut?

Hur organiserar vi och bygger miljöer för elevernas och lärarnas lärande? För mig är kunskap en ständig rörelse framåt, kors och tvärs genom ämnesområden och utan att låsa sig vid begrepp som svenska, fysik, entreprenörskap eller konst. Det är därför som jag gillar begreppet rhizom, det utmanar tanken. Rhizom är ett speciellt rotsystem som finns […]

Read More…

Yta eller innehåll

När jag läste artikeln i danska Videnskap dk (tips från IT för pedagoger) gick mina tankar ånyo till diskussionen kring 1-till-1 och det bristfälliga samtalet kring innehåll eller yta. I artikeln lyfter de upp flera utmaningar med att ha datorer i skolan. Forskare uppmanar gymnasieskolor att ha en tydligare strategi för IT och utmana eleverna […]

Read More…

>Nu plöjer vi ny mark i den pedagogiska myllan

> Jag fick en fråga av min rektor Monica Ernbo om det var så att vi skulle starta upp en ny profil, eller kanske skruva om ett befintligt program och uppdatera det inför Gy11. Och jag sa ja… Nu kommer då frågan, vilken pedagogisk grund skall vi stå på? Vilken kunskapssyn skall vi ha? Vad […]

Read More…

>Cloudania idag, Nacka gymnasium imorgon

>Även om vi inte är där just nu är mitt sikte inställt på en kunskapsmiljö som andas precis det här…lekfullhet och kunskapsiver! Tack Christer Holger för inspirationen!

Read More…