>Nu plöjer vi ny mark i den pedagogiska myllan

>

Jag fick en fråga av min rektor Monica Ernbo om det var så att vi skulle starta upp en ny profil, eller kanske skruva om ett befintligt program och uppdatera det inför Gy11. Och jag sa ja…

Nu kommer då frågan, vilken pedagogisk grund skall vi stå på? Vilken kunskapssyn skall vi ha? Vad vill vi att eleverna skall få med sig i bagaget när de tar sin examen?

”Just nu”-tanken är kopplad till Kristina Alexanderssons blogg om de digitala infödda men också om den komplexa medievärld som Jardenberg skissade på i detta inlägg (tips via @Ankarvall). För att bygga en utbildning för framtiden bör vi inte bara stå stadigt i kunskapsmyllan utan även våga ta inspiration från ”oväntat” håll i komplexa frågor. Om skolan skall förbereda barn och ungdomar för livet där ute varför inte utgå från Jardenbergs bilder om vårt kollektiva minne, samvete och medvetande? Bilder som ligger helt i linje med en förändrad bild på textbegreppet.


Ideas – The Cloudanian Way from Cloudania on Vimeo.

Övertygelse 1:
Jag tror att krocken mellan min vision och etablerade tankar kan ge en kreativ start på en välbehövlig pedagogisk diskussion, för Vygotskij och möbleringen är ju redan självskriven. För mig är det så i alla fall. 🙂

Övertygelse 2:
Ordet IKT kommer inte att återfinnas i något dokument, jag kommer köra en ’sök’ och ’ersätt’ till ordet pedagogik/kommunikation!

ps. Det ser inte bättre ut än att jag åker på storstryk i tävlingen om flest träffar i Status Online – Nacka. Mina elever var för smarta… 🙂

Share