Inför Almedalen Inför nästa veckas panelsamtal i Almedalen läser jag in mig på lite material som ligger i skärningspunkten lärande, demokrati och digitalisering. Det är en mix av filosofer, trendspaningar och ett gemensamt drag som jag vill lyfta fram – paradoxen. Nationell digitaliseringsstrategi för skolan Ett dokument som jag ofta återkommer till är den Nationella Digitaliseringsstrategin för […]

Read More…