Wikimedia Archive

Lärarrummet med Per Falk

Håkan Johanson från UR följde mig under två dagar för att dokumentera min vardag och undervisning på Mediaprogrammet. Temat för dagarna var Wikipedia och källkritik, och jag hade lyckats att få med Sophie och Harald från Wikimedia som experthjälp. Här är materialet som vi jobbade med, och här är en reflektion som jag gjorde direkt efter lektionen. […]

Read More…

30 sekunder med Hitler är fet

Idag körde jag och Wikimedia en Wikipedia-workshop med SM1. Från 12.45 till 15.15 testade vi på att söka på wikipedia, läsa, granska, hitta fel, söka källor, lägga till källor, bygga … …då händer det. Två av mina elever vandaliserar några artiklar på Wikipedia och skriver bland annat att… Hitler är fet. Innan jag hinner reagera […]

Read More…

Sex perspektiv på Wikipedia

Wikipedia är inte längre bara ett uppslagsverk, Wikipedia är en del av vår infrastruktur. För en tid sedan ville jag samla in några olika perspektiv och tankar om Wikipedia och dess roll i skolan. Perspektiv som jag upplever saknas i diskussionen eller som tillsammans skänker större förståelse för lärresursen och fenomenet Wikipedia. För mig måste […]

Read More…