>Vilken verklighet lever skolan i?

>

Just nu hämtar jag inspiration från flera olika håll och snurrade in på den här bloggen (tips från Axbom och Oscarberg). Här skriver Mitch Joel på sin blogg Six Pixels of separation om hur VD:ar kan ha svårt att ta in internet i deras marknadsföring och begreppsvärld.

”The Web has been around forever and yet it is not in the blood of the executives who staff the top echelons of companies. Make no mistake, they are smart, they are successful and they want to do better. But the web is such a paradigm shift that if it is not in your blood it is very difficult to imagine its power and how to use it for good. How do you demand innovation & creativity & radical rethink if you can’t imagine it?”

Jag tycker mig skönja vissa paralleller mellan detta citat och debatten i skolsverige kring modern pedagogik och de utmaningar vi står inför. Inlägget heter passande nog There Will Be Blood.
Så, vilken verklighet och vilka värderingar är det som formar skolan och debatten kring skolan idag?

Share