>Vita Rosen – ett projekt om demokrati och civilkurage

>Äntligen rullar projektet Vita Rosen igång (som för övrigt är en adopterad artikel på Wikipedia). I fredags hade vi Madeleine Hurd från Södertörns högskola på besök, som med stor inlevelse beskrev hur nazisterna kom till makten, vilka som röstade på dem, deras retorik och hur en by som ”Freidorf” såg ut och var politiskt uppdelad.

Samtidigt släppte Freidorfs Fria den första händelsen i en kedja av situationer som eleverna skall resonera kring och ta ställning till. Varje elev har skapat en karaktär på Facebook, blivit medlem i någon av Humboltgymnasiets olika intresseföreningar, och slutligen kopplat upp sig mot rektorn för Humboldtgymnasiet. Dessutom har vi skapat tre personer till för att få lite ordning, så polischefen, borgmästaren eller journalisten har varsin klass som ”vänner”. En struktur som jag fixade i Excel, med ett kopplat dokument till Word med användarnamn, lösenord och lista på föreningar och kontaktpersoner. Smidigt värre. Så nu har vi tillfälliga FB-konton där lärarna har full insyn i elevernas konton, då elevernas reflektioner är betygsgrundande och vi har får en möjlighet att klippa ned ett konto om en elev utmanar värdegrunden eller utsätter någon av klasskompisarna för personangrepp.

Just before the storm (CC BY-ND 2.0)

Byn Freidorf befolkad med 80 nya studenter och fyra nya vuxna, och eleverna börjar sakta orientera sig i staden. De skaffar sig lite nya vänner, bygger nya konstellationer och har precis börjat reagera på den senaste stenkastningen mot rektorn.

Här är Lisa och Cecilias planering och vår Facebook-instruktion inför projektet.

Dessutom vill jag också passa på och tacka Nacka gymnasiums eminenta skolbibliotek där vi fick en enorm hjälp med förslag på litteratur, hjälp med artiklar och ingångar till teman och frågeställningar. Jag tänker på Cecilia Bengtssons inlägg på Skolbiblioteken Ekerö.

– En bibliotekarie har god kännedom var man kan hitta information och i vilka olika sorters källor och lärresurser till exempel databaser av olika slag, webbresurser, tryckta källor och artiklar etc.
– En skolbibliotekarie har kännedom om informationsökningens alla faser (se C. Kulthau)
– En bibliotekarie har kunskaper i hur sajter är uppbyggda och hur vi kan söka oss fram på bästa sätt och mest effektivt.
– Vi är bra på källkritik och har kunskaper inom upphovsrätt.
– Därtill har vi i viss mån koll på skönlitteratur.

I samspelet mellan pedagogens och skolbibliotekariernas kompetens har pedagogerna förutom ämneskunskaper gedigna färdigheter i didaktik och pedagogik för att designa en optimal lärsituation för var och en av eleverna med mera. Genom samarbete tror jag att våra olika yrken kan mötas och bli en fantastisk resurs för elevernas livslånga lärande. 

Det här och lite till kan våra bibliotekarier Elisabet och Mia. Så tack!


Det här inlägget får också fungera som inlägg nummer ett kring utmaningarna och möjligheterna med Facebook i skolan. Ping @kindenberg!

Share