cloudania Archive

>Nu plöjer vi ny mark i den pedagogiska myllan

> Jag fick en fråga av min rektor Monica Ernbo om det var så att vi skulle starta upp en ny profil, eller kanske skruva om ett befintligt program och uppdatera det inför Gy11. Och jag sa ja… Nu kommer då frågan, vilken pedagogisk grund skall vi stå på? Vilken kunskapssyn skall vi ha? Vad […]

Read More…

>Cloudania idag, Nacka gymnasium imorgon

>Även om vi inte är där just nu är mitt sikte inställt på en kunskapsmiljö som andas precis det här…lekfullhet och kunskapsiver! Tack Christer Holger för inspirationen!

Read More…