Hattie Archive

Organisk tillväxt och att bära sin egen utveckling

Jag läste precis Saras blogginlägg om lärande lärare och rektorer, och hon skriver bland annat så här: Lärare som lärande individer – hur fånga upp? Hur stötta processen på den egna skolan? Jag vill gärna  att lärarna ska känna att de har forum för att lära av andra, men också att de har möjlighet att […]

Read More…

Gymnasiets fem utvecklingsområden

Denna fråga damp precis ner i min mailbox. Vilka 5 utvecklingsområden anser du att svenska gymnasiekola ska fokusera på nu samt framöver? Jag svarade snabbt… – Pedagogiskt ledarskap hos lärarna och skolledarna – Knytkonferenser, alltså ett levande pedagogiskt fora – Att se på sin skola som ett levande ekosystem i närmiljön. Utbyte och öppenhet med […]

Read More…

Skolans ekosystem – en bloggpost #ekosystem

Energy 3566 av Casch52 Att synliggöra lärandet! Terminen lider mot sitt slut och jag börjar så smått fundera över nästa läsår och nya projekt, och i mitt fall söker jag gärna idéer och uppslag utanför skolans väggar på bloggar som t ex Petterkarlsson, SPOS, Ronnestam eller Infontology. Nu senast var det stora aha-ögonblicket Oscar Bergs blogg The […]

Read More…