Organisk tillväxt och att bära sin egen utveckling

Open Space day 2

Open Space day 2 – CC BY-NC-SA 2.0

Jag läste precis Saras blogginlägg om lärande lärare och rektorer, och hon skriver bland annat så här:

Lärare som lärande individer – hur fånga upp? Hur stötta processen på den egna skolan? Jag vill gärna  att lärarna ska känna att de har forum för att lära av andra, men också att de har möjlighet att dela sina tankar med nära kollegor. Jag vill på något sätt använda mig av den digitala plattform vi har på skolan för att öppna upp för ett pedagogiskt verktyg att använda tillsammans med lärarna. Som en lokal MOOC på skolan. Kanske kan börja med utgångspunkt i Digitala skollyftet.

Det här är en av anledningarna till att jag skrev min bloggpost igår om TeachMeets och Edcamps, dessa mötesformer är inte bara nya och festliga sätt att byta idéer med varandra, utan …

  • Man öppnar upp sina klassrum för varandra
  • Man pratar och testar sina lärprocesser med kollegorna
  • Man får en chans att lära sig något nytt och bygga ut sin verktygslåda med nya undervisningsstrategier
  • Innan man presenterar något man gjort tillsammans med eleverna eller för sitt eget lärande, behöver man samla ihop materialet, reflektera kring det och presentera det pedagogiskt.
  • Mötena är oftast prestigelösa och river ned trösklar och bygger upp en positiv skolkultur

Denna personliga checklista från Hattie delades imorse på Twitter av Patricia Diaz, och jag undrar  om inte denna typ av knytkonferenser kan stötta dessa lärprocesser på skol- och regionsnivå, för alla aktörer i skolan – elever, lärare, SYVar, bibliotekarier och rektorer.

Hattie - bra lärare

Och som Timperley skriver i sin bok om professionellt lärande:

Professionellt lärande är en aktiv process som handlar om att systematiskt undersöka hur pass effektiva undervisningsmetoder är för elevernas engagemang, lärande och välbefinnande, och genom denna process blir deltagarna självlärande.

Det professionella lärandets inneboende kraft (s. 30)

Jag är övertygad om denna typ av möten kan bli naturliga arenor för dessa processer om man organiserar dem kontinuerligt och kan leda till ett naturligt och effektivt systematiskt kvalitetsarbete för skolan.

Share