Gymnasiets fem utvecklingsområden

Denna fråga damp precis ner i min mailbox.

Vilka 5 utvecklingsområden anser du att svenska gymnasiekola ska fokusera på nu samt framöver?

Jag svarade snabbt…

– Pedagogiskt ledarskap hos lärarna och skolledarna
– Knytkonferenser, alltså ett levande pedagogiskt fora
– Att se på sin skola som ett levande ekosystem i närmiljön. Utbyte och öppenhet med idéer och bildning
– Synligt lärande hos elever och lärare, mer transparens, mer video
– Skoldemokrati på riktigt!

Vad skulle du ha svarat?

Share