Om lärande i en post-Covid värld: Nio riktlinjer från UNESCO

Via Keri FacerTwitter så fångade jag upp ett nysläppt material från UNESCO om hur skolan och alla aktörer inom skolan kan/bör förhålla sig till det institutionella lärandet efter Covid19 och framtida pandemier. Deras rapport heter Education in a post-COVID worldNine ideas for public action. (pdf)

Education in a post-COVID world

Covid19 har slagit hårt mot mänskligheten, och fortsätter i oförminskad styrka i vissa delar av världen. Det här har tvingat oss att tänka om, tänka nytt i vissa fall kanske rent av innovera för att överleva.

Jag tycker alla dessa principer och tankar från UNESCO är värda att läsa igenom och fundera ett varv till på. Hur vill vi som aktörer få en skola och utbildning för alla, i takt med tiden och som stärker barn och ungas rätt till utbildning, som baseras på vetenskap och en stark idé av demokrati, jämlikhet och delaktighet?

It is evident that we cannot return to the world as it was before. One of the strongest messages in the attached report is that our common humanity necessitates global solidarity.

Sahle-Work Zewde – President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Chair of the International Commission on the Futures of Education
Education in a post-COVID world – Nine ideas for public action

Och vad finns kvar av våra institutioner efter att röken skingrat sig? Kommer pedagogik och didaktik behöva förändras för att möta en värld som är lite resursfattigare, lite mer orolig men också i ett allt mer skriande bildningsbehov för att möta sociala, ekonomiska och miljömässiga ojämlikheter? På global nivå så är till exempel flera års arbete nu hotat där UNESCO m fl arbetat med att säkerställa samma möjligheter för flickor att gå i skolan som pojkar. I och med pandemin kan många plötsligt tvingas tillbaka hem eller i arbete.

SCIENTIFIC LITERACY WITHIN A CURRICULUM BASED ON STRONG PURPOSE

UNESCO tar bland annat upp det uppenbara behovet av en utbildning som vinnlägger sig om mer än bara fakta, att vi har en mer holistisk approach till kunskap och utbildning. De nämner bl a en rapport från 1996 av Delors, Learning the treasure within, där de ser på utbildning som fyra pelare för att veta, att göra, att vara och att leva tillsammans. Att sätta in all kunskap i en kontext där vi måste inse att vi lever på en planet och att vi måste göra mer för varandra.

Läs mer på UNESCO ”Thinking about ‘information disorder’: formats of misinformation, disinformation, and mal-information

Dessutom lyfter de behovet att göra ännu mer av källkritiken och att hjälpa barn, unga och kollegor med desinformation, misinformation och propaganda. Vissa krafter i världen drar sig inte för att sprida desinformation, mitt under en pågående pandemi, vilket gör att vårt arbete kring källkritik och MIK (Media- och informationskunnighet) i skolan extra viktigt.

Bild

AN EMPHASIS ON STUDENT, YOUTH AND CHILDREN’S PARTICIPATION AND RIGHTS

The Commission calls on everyone with educational responsibilities, from government officials to teachers to parents, to prioritize the participation of students and young people broadly in order to co-construct with them the change they wish to see.

Education in a post-COVID world – Nine ideas for public action

Kan vi göra förskolan och skolan mer inkluderande och öppen delaktighet? I samband med att Covid19 small till i världen var vi flera som på olika sätt hörsammade ropen på att bidra och stötta sjukhuspersonal och äldreboenden med skyddsutrustning. Något jag skrev om på Kvasars blogg innan sommaren. Men UNESCO påpekar att det är väldigt lätt att glömma bort de ungas behov och rättigheter med alla dessa ”stora och livsviktiga” frågor. Här måste vi hålla fler bollar i luften samtidigt, och även bjuda in de unga för att lyssna in deras behov och tankar, nu när samhället kanske återgår till någon form av normaltillstånd i höst.

Min pappa är hemma och är sjuk. Jag kanske kan ta med mig ett visir hem till honom?

Funderingar från ett av barnen som hjälpte till att bygga visir

Vad bör vi förändra i våra förhållningssätt till barnen? Vilka frågor bör vi ställa till dem när de kommer tillbaka efter sommaren? Bör vi designa om lärmiljöerna på något sätt? Eller kommer finns det en poäng i att allt är som tidigare när de kommer tillbaka – även om inget är som tidigare?

Om Coronaviruset, 3D-printade visir och ett lärande som ständigt ...
Ett barn i förskolan hjälper till på Kvasar Makerspace att skriva ut en båge till ett visir på en 3D-skrivare.

Making a better now

Filmbolaget Prodigium Pictures har porträtterat makers världen över i en kortfilm. Där de/vi på olika sätt bidrar med material eller tillverkning av PPE (Personal Protective Equipment). För oss var det självklart att det här kunde vara förskola också – att veta, att göra, att vara och att leva tillsammans.

Och som även UNESCO skriver i sin rapport…

Now is the time for intelligent collective action.

Sahle-Work Zewde – President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Chair of the International Commission on the Futures of Education
Education in a post-COVID world – Nine ideas for public action
Se filmen på Prodigium Pictures FB-sida
Share