Spelifierat lärande – uppdaterad

[uppdatering: Malin twittrade igår att hon gärna hakar på workshopen]

Love av Daniel Lee (CC BY-NC 2.0)

Jag är en av deltagarna i förstudien Spelifierat lärande, ett projekt finansierat av Internetfonden. Idag hade vi vårt första projektmöte i Bellmanrummet på Stadsmuseet.

Det var en intressant blandning av personer med olika profiler men alla var vi lärare eller hade någon form av pedagogisk bakgrund. Det jag gillade med vårt första möte var att jag fick uppfattningen om att vi inte var för homogena, vi fick bra höjd på samtalen och att vi faktiskt hade lite olika syn på vad vi ville få ut av förstudien och lite olika ingångar till vårt eget utforskande.

Även om första mötet var mer av ett goddag-goddag-möte, så kändes det skönt att vi direkt avgränsade vårt uppdrag genom att säga att vi INTE skulle jobba med spelbaserat lärande. Alltså ingen undervisningen tförlagd till spelmiljöer, utan här kommer vi studera och diskutera spelmekanismer i klassrummet, återkoppling och feedback, och gränssnitt som kan förstärka lärande och ge återkoppling.

För min egen del så vill jag anordna en knytkonferens med temat spelmekanismer och bedömning för lärande. Jag vill koppla Christian Lundahls bok Bedömning för lärande hårdare till min workshop, och se vad som uppstår i mötet, vad finns i zonen mellan lärarnas bedömningspraktik och moderna spelelement, kan vi hitta en typ av förförståelse av belöningssystem inom spel och sociala medier som vi i skolan kan dra nytta av, vilka hot, spänningar och möjligheter kan vi se med detta, och slutligen men kanske det viktigaste av allt – vad säger ungdomarna?

Jag vill knyta till mig både Gisela Jönsson och Malin Ströman till denna workshop, dels för att de verkligen kan bidra med ingångar och kompetens som jag saknar, men också för att komma vidare i mitt eget rhizomatiska lärande inom detta levande fält. Vi får se om de Gisela nappar på min inbjudan…

Beskrivningen av projektet:

Projektet Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11? är en förstudie som syftar till att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Tanken är att använda delar av spelvärlden för att få eleverna att dokumentera, utforska och reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling.

Men, är det verkligen så enkelt? Kan vi plocka russinen ur spelkakan och så blir elever engagerade i sin lärandeprocess?

Nej, enkelt är det garanterat inte. Spel sker till exempel på frivillig basis och oftast med själv valda medspelare. Skoltillvaron är obligatorisk och reglerad i lagstiftade styrdokument. Lånar vi beståndsdelar och ”tänk” ur sitt sammanhang måste vi inte bara förstå sammanhanget från vilket lånar utan även jämföra med den kontext vi vill applicera beståndsdelarna och ”tänket” på.

Utmaningen för det här projektet är att förstå spelkulturen och hur vi kan dra nytta av den i skolans kontext. Vi måste förstå på vilket sätt vi måste arbeta med motiverande spelmekansimer fr att de ska bli framgångsrika även i skolans regi. Lärarens roll måste diskuteras, liksom betygssystemet, elevinflytande och en mängd andra faktorer som kommer att synliggöras under projektets gång.

Vårt mål är att vid projektslut leverera  en creative commonslicensierad (CC BY-SA) kravspec på en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel.

Vill du delta i samtalen om Gamificering i skolan? Eller vill du hålla dig uppdaterad om projektutvecklingen via nyhetsbrev en gång i månaden? Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss! Garanterat spamfritt!

Vilka är engagerade i projektet?
Nätverksbygge och rekrytering till referensgruppen pågår i detta nu. Hittills är följande personer på olika sätt involverade i projektet:

Terese Raymond, pedagog/frilans – initiativtagare/projektledare
Frank Martin Engström, lärare/frilans – processledare
Maria Nordmark, konceptutveckling UR
Per Falk, lärare Nacka gymnasium – processledare
Malin Ströman, konceptutveckling SVT
Frida Monsén, lärare Vittra Telefonplan – processledare
Christina Löfving, lärare/frilans – processledare
+ två lärare från Globala gymnasiet!

Informationsnod norr: Multifunkis i Umeå
Informationsnod väst: Christina Löfving

Share