Väsby Lärlabb och Per Falk på SETT-mässan

Jag blev inbjuden av Årstaskolan och Lärarförbundet till TänkTankens event på SETT-mässan 26 april 2016 för att prata lite om Väsby Lärlabb och vårt arbete där.
Tänktanken drivs av ett litet gäng skolmänniskor inom alla olika yrkeskategorier på Årstaskolan. Här förekommer våra egna privata tankar och funderingar.
Programmet ska inte alltid tas för allvarligt även om vi brinner för det vi gör. Podden fungerar lite som en think tank där inte allt är helt genomtänkt, men ett ypperligt terapeutiskt verktyg för att sammanfatta och reflektera över vår lilla skolvärld. Se det som att du får vara flugan på väggen under vår kafferast.
Pelle_TänkTanken
Föreläsningen om Väsby Lärlabb tog avstamp bland annat ur Åke Grönlunds forskning och Unos Uno årsrapport från 2013.
Den viktigaste framgångsfaktorn för spridning av innovation så den kommer alla elever i alla skolor tillgodo är ledning på kommunnivå. Man kan inte delegera allt ansvar till den enskilda skolan. God användning av IT i skolan förutsätter ett antal styrande politiska beslut, exempelvis angående infrastruktur, organisationsutveckling, pedagogiskt lärresurser och teknikanvändningsavtal. Det handlar om många förändringar som kräver politiskt ledarskap.
(Sid 5 ur  Unos Uno årsrapport från 2013)
Innovationer måste spridas till alla skolor för att alla elever ska få del av förbättringarna. Det är en kommunal uppgift
(Sid 6 ur  Unos Uno årsrapport från 2013)
13055533_1167459863299319_6521537382922111514_n

Nyfiken på föreläsningen och lärlabbet?

https://vimeo.com/164446906

Slideshare
[slideshare id=61406681&doc=omvsbylrlabbsett160426-160427084614]
Share